Nomor Polandia dari 1 sampai 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nol Zero
1 Satu Jeden
2 Dua Dwa
3 Tiga Trzy
4 Empat Cztery
5 Lima Pięć
6 Enam Sześć
7 Tujuh Siedem
8 Delapan Osiem
9 Sembilan Dziewięć
10 Sepuluh Dziesięć
11 Sebelas Jedenaście
12 Dua Belas Dwanaście
13 Tiga Belas Trzynaście
14 Empat Belas Czternaście
15 Lima Belas Piętnaście
16 Enam Belas Szesnaście
17 Tujuh Belas Siedemnaście
18 Delapan Belas Osiemnaście
19 Sembilan Belas Dziewiętnaście
20 Dua Puluh Dwadzieścia
21 Dua puluh satu Dwadzieścia jeden
22 Dua puluh dua Dwadzieścia dwa
23 Dua puluh tiga Dwadzieścia trzy
24 Dua puluh empat Dwadzieścia cztery
25 Dua puluh lima Dwadzieścia pięć
26 Dua puluh enam Dwadzieścia sześć
27 Dua puluh tujuh Dwadzieścia siedem
28 Dua puluh delapan Dwadzieścia osiem
29 Dua puluh sembilan Dwadzieścia dziewięć
30 Tiga Puluh Trzydzieści
31 Tiga puluh satu Trzydzieści jeden
32 Tiga puluh dua Trzydzieści dwa
33 Tiga puluh tiga Trzydzieści trzy
34 Tiga puluh empat Trzydzieści cztery
35 Tiga puluh lima Trzydzieści pięć
36 Tiga puluh enam Trzydzieści sześć
37 Tiga puluh tujuh Trzydzieści siedem
38 Tiga puluh delapan Trzydzieści osiem
39 Tiga puluh sembilan Trzydzieści dziewięć
40 Empat Puluh Czterdzieści
41 Empat puluh satu Czterdzieści jeden
42 Empat puluh dua Czterdzieści dwa
43 Empat puluh tiga Czterdzieści trzy
44 Empat puluh empat Czterdzieści cztery
45 Empat puluh lima Czterdzieści pięć
46 Empat puluh enam Czterdzieści sześć
47 Empat puluh tujuh Czterdzieści siedem
48 Empat puluh delapan Czterdzieści osiem
49 Empat puluh sembilan Czterdzieści dziewięć
50 Lima Puluh Pięćdziesiąt
51 Lima puluh satu Pięćdziesiąt jeden
52 Lima puluh dua Pięćdziesiąt dwa
53 Lima puluh tiga Pięćdziesiąt trzy
54 Lima puluh empat Pięćdziesiąt cztery
55 Lima puluh lima Pięćdziesiąt pięć
56 Lima puluh enam Pięćdziesiąt sześć
57 Lima puluh tujuh Pięćdziesiąt siedem
58 Lima puluh delapan Pięćdziesiąt osiem
59 Lima puluh sembilan Pięćdziesiąt dziewięć
60 Enam Puluh Sześćdziesiąt
61 Enam puluh satu Sześćdziesiąt jeden
62 Enam puluh dua Sześćdziesiąt dwa
63 Enam puluh tiga Sześćdziesiąt trzy
64 Enam puluh empat Sześćdziesiąt cztery
65 Enam puluh lima Sześćdziesiąt pięć
66 Enam puluh enam Sześćdziesiąt sześć
67 Enam puluh tujuh Sześćdziesiąt siedem
68 Enam puluh delapan Sześćdziesiąt osiem
69 Enam puluh sembilan Sześćdziesiąt dziewięć
70 Tujuh Puluh Siedemdziesiąt
71 Tujuh puluh satu Siedemdziesiąt jeden
72 Tujuh puluh dua Siedemdziesiąt dwa
73 Tujuh puluh tiga Siedemdziesiąt trzy
74 Tujuh puluh empat Siedemdziesiąt cztery
75 Tujuh puluh lima Siedemdziesiąt pięć
76 Tujuh puluh enam Siedemdziesiąt sześć
77 Tujuh puluh tujuh Siedemdziesiąt siedem
78 Tujuh puluh delapan Siedemdziesiąt osiem
79 Tujuh puluh sembilan Siedemdziesiąt dziewięć
80 Delapan Puluh Osiemdziesiąt
81 Delapan puluh satu Osiemdziesiąt jeden
82 Delapan puluh dua Osiemdziesiąt dwa
83 Delapan puluh tiga Osiemdziesiąt trzy
84 Delapan puluh empat Osiemdziesiąt cztery
85 Delapan puluh lima Osiemdziesiąt pięć
86 Delapan puluh enam Osiemdziesiąt sześć
87 Delapan puluh tujuh Osiemdziesiąt siedem
88 Delapan puluh delapan Osiemdziesiąt osiem
89 Delapan puluh sembilan Osiemdziesiąt dziewięć
90 Sembilan Puluh Dziewięćdziesiąt
91 Sembilan puluh satu Dziewięćdziesiąt jeden
92 Sembilan puluh dua Dziewięćdziesiąt dwa
93 Sembilan puluh tiga Dziewięćdziesiąt trzy
94 Sembilan puluh empat Dziewięćdziesiąt cztery
95 Sembilan puluh lima Dziewięćdziesiąt pięć
96 Sembilan puluh enam Dziewięćdziesiąt sześć
97 Sembilan puluh tujuh Dziewięćdziesiąt siedem
98 Sembilan puluh delapan Dziewięćdziesiąt osiem
99 Sembilan puluh sembilan Dziewięćdziesiąt dziewięć
100 Seratus Sto