Nomor Swedia dari 1 sampai 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nol Noll
1 Satu 3
2 Dua Två
3 Tiga Tre
4 Empat Fyra
5 Lima Fem
6 Enam Sex
7 Tujuh Sju
8 Delapan åtta
9 Sembilan Nio
10 Sepuluh Tio
11 Sebelas Elva
12 Dua Belas Tolv
13 Tiga Belas Tretton
14 Empat Belas Fjorton
15 Lima Belas Femton
16 Enam Belas Sexton
17 Tujuh Belas Sjutton
18 Delapan Belas Arton
19 Sembilan Belas Nitton
20 Dua Puluh Tjugo
21 Dua puluh satu Tjugo en
22 Dua puluh dua Tjugo två
23 Dua puluh tiga Tjugo tre
24 Dua puluh empat Tjugo fyra
25 Dua puluh lima Tjugofem
26 Dua puluh enam Tjugo sex
27 Dua puluh tujuh Tjugo sju
28 Dua puluh delapan Tjugoåtta
29 Dua puluh sembilan Tjugo nio
30 Tiga Puluh Trettio
31 Tiga puluh satu Trettio en
32 Tiga puluh dua Trettio två
33 Tiga puluh tiga Trettio tre
34 Tiga puluh empat Trettio fyra
35 Tiga puluh lima Trettiofem
36 Tiga puluh enam Trettio sex
37 Tiga puluh tujuh Trettio sju
38 Tiga puluh delapan Trettio åtta
39 Tiga puluh sembilan Trettio nio
40 Empat Puluh Forty
41 Empat puluh satu Fyrtio en
42 Empat puluh dua Fyrtio två
43 Empat puluh tiga Fyrtio tre
44 Empat puluh empat Fyrtio fyra
45 Empat puluh lima Forty fem
46 Empat puluh enam Forty sex
47 Empat puluh tujuh Forty sju
48 Empat puluh delapan Fyrtio åtta
49 Empat puluh sembilan Fyrtio nio
50 Lima Puluh Femtio
51 Lima puluh satu Femtio en
52 Lima puluh dua Femtio två
53 Lima puluh tiga Femtio tre
54 Lima puluh empat Femtio fyra
55 Lima puluh lima Femtio fem
56 Lima puluh enam Femtio sex
57 Lima puluh tujuh Femtio sju
58 Lima puluh delapan Femtio åtta
59 Lima puluh sembilan Femtio nio
60 Enam Puluh Sextio
61 Enam puluh satu Sextio en
62 Enam puluh dua Sextio två
63 Enam puluh tiga Sextio tre
64 Enam puluh empat Sextio fyra
65 Enam puluh lima Sextiofem
66 Enam puluh enam Sextio sex
67 Enam puluh tujuh Sextio sju
68 Enam puluh delapan Sextio åtta
69 Enam puluh sembilan Sextio nio
70 Tujuh Puluh Sjuttio
71 Tujuh puluh satu Sjuttio en
72 Tujuh puluh dua Sjuttio två
73 Tujuh puluh tiga Sjuttio tre
74 Tujuh puluh empat Sjuttio fyra
75 Tujuh puluh lima Sjuttiofem
76 Tujuh puluh enam Sjuttio sex
77 Tujuh puluh tujuh Sjuttio syv
78 Tujuh puluh delapan Sjuttio åtta
79 Tujuh puluh sembilan Sjuttio nio
80 Delapan Puluh Åttio
81 Delapan puluh satu Åttio en
82 Delapan puluh dua åttio två
83 Delapan puluh tiga Åttio tre
84 Delapan puluh empat åttio fyra
85 Delapan puluh lima Åttio fem
86 Delapan puluh enam Åttio sex
87 Delapan puluh tujuh Åttio sju
88 Delapan puluh delapan åttio åtta
89 Delapan puluh sembilan Åttio nio
90 Sembilan Puluh Nittio
91 Sembilan puluh satu Nittio en
92 Sembilan puluh dua Nittio två
93 Sembilan puluh tiga Nittio tre
94 Sembilan puluh empat Nittio fyra
95 Sembilan puluh lima Nittiofem
96 Sembilan puluh enam Nittio sex
97 Sembilan puluh tujuh Nittio sju
98 Sembilan puluh delapan Nittio åtta
99 Sembilan puluh sembilan Nittio nio
100 Seratus Etthundra