Nomor Uzbek dari 1 sampai 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nol Nol -
1 Satu Bir -
2 Dua Ikki -
3 Tiga Uch -
4 Empat To'rt -
5 Lima Besh -
6 Enam Olti -
7 Tujuh Yetti -
8 Delapan Sakkiz -
9 Sembilan To'qqiz -
10 Sepuluh O'n -
11 Sebelas O'n bir -
12 Dua Belas O'n ikki -
13 Tiga Belas O'n uch -
14 Empat Belas O'n to'rt -
15 Lima Belas O'n besh -
16 Enam Belas O'n olti -
17 Tujuh Belas O'n yetti -
18 Delapan Belas O'n sakkiz -
19 Sembilan Belas O'n to'qqiz -
20 Dua Puluh Yigirma -
21 Dua puluh satu Yigirma bir -
22 Dua puluh dua Yigirma ikki -
23 Dua puluh tiga Yigirma uch -
24 Dua puluh empat Yigirma to'rt -
25 Dua puluh lima Yigirma besh -
26 Dua puluh enam Yigirma olti -
27 Dua puluh tujuh Yigirma etti -
28 Dua puluh delapan Yigirma sakkiz -
29 Dua puluh sembilan Yigirma to'qqiz -
30 Tiga Puluh O'ttiz -
31 Tiga puluh satu O'ttiz bir -
32 Tiga puluh dua O'ttiz ikki -
33 Tiga puluh tiga O'ttiz uch -
34 Tiga puluh empat O'ttiz to'rt -
35 Tiga puluh lima O'ttiz besh -
36 Tiga puluh enam O'ttiz olti -
37 Tiga puluh tujuh O'ttiz yetti -
38 Tiga puluh delapan O'ttiz sakkiz -
39 Tiga puluh sembilan O'ttiz to'qqiz -
40 Empat Puluh Qirq -
41 Empat puluh satu Qirq bir -
42 Empat puluh dua Qirq ikki -
43 Empat puluh tiga Qirq uch -
44 Empat puluh empat Qirq to'rt -
45 Empat puluh lima Qirq besh -
46 Empat puluh enam Qirq olti -
47 Empat puluh tujuh Qirq etti -
48 Empat puluh delapan Qirq sakkiz -
49 Empat puluh sembilan Qirq to'qqiz -
50 Lima Puluh Ellik -
51 Lima puluh satu Ellik bir -
52 Lima puluh dua Ellik ikki -
53 Lima puluh tiga Ellik uch -
54 Lima puluh empat Ellik to'rt -
55 Lima puluh lima Ellik besh -
56 Lima puluh enam Ellik olti -
57 Lima puluh tujuh Ellik yetti -
58 Lima puluh delapan Ellik sakkiz -
59 Lima puluh sembilan Ellik to'qqiz -
60 Enam Puluh Oltmish -
61 Enam puluh satu Oltmish bir -
62 Enam puluh dua Oltmish ikki -
63 Enam puluh tiga Oltmish uch -
64 Enam puluh empat Oltmish to'rt -
65 Enam puluh lima Oltmish besh -
66 Enam puluh enam Oltmish olti -
67 Enam puluh tujuh Oltmish etti -
68 Enam puluh delapan Oltmish sakkiz -
69 Enam puluh sembilan Oltmish to'qqiz -
70 Tujuh Puluh Yetmish -
71 Tujuh puluh satu Etmish bir -
72 Tujuh puluh dua Etmish ikki -
73 Tujuh puluh tiga Etmish uch -
74 Tujuh puluh empat Etmish to'rt -
75 Tujuh puluh lima Etmish besh -
76 Tujuh puluh enam Etmish olti -
77 Tujuh puluh tujuh Etmish etti -
78 Tujuh puluh delapan Etmish sakkiz -
79 Tujuh puluh sembilan Etmish to'qqiz -
80 Delapan Puluh Sakson -
81 Delapan puluh satu Sakson bir -
82 Delapan puluh dua Sakson ikki -
83 Delapan puluh tiga Sakson uch -
84 Delapan puluh empat Sakson to'rt -
85 Delapan puluh lima Sakson besh -
86 Delapan puluh enam Sakson olti -
87 Delapan puluh tujuh Sakson yetti -
88 Delapan puluh delapan Sakson sakkiz -
89 Delapan puluh sembilan Sakson to'qqiz -
90 Sembilan Puluh To'qson -
91 Sembilan puluh satu To'qson bir -
92 Sembilan puluh dua To'qson ikki -
93 Sembilan puluh tiga To'qson uch -
94 Sembilan puluh empat To'qson to'rt -
95 Sembilan puluh lima To'qson besh -
96 Sembilan puluh enam To'qson olti -
97 Sembilan puluh tujuh To'qson etti -
98 Sembilan puluh delapan To'qson sakkiz -
99 Sembilan puluh sembilan To'qson to'qqiz -
100 Seratus Bir yuz -